Akıllı Şehircilik Çözümleri

Yenilikçi yaklaşımlar; şehir hayatına değer katması ve kentsel çalışmaların izlenebilir, kontrol edilebilir olması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Böylece şehirler hem vatandaş memnuniyetini artırmakta hem de ulusal/uluslararası endekslerde konumlarını yukarı taşımaktadırlar.
Yerel yönetimler hayatın her alanında yapacakları iyileştirmeler ile şehir yaşamına değer katacaklar ve böylece akıllı şehircilik olgunluk seviyelerini de yukarı taşımış olacaklardır. Bununla birlikte akıllı şehirciliğin temel felsefesi bütüncül yaklaşımdır. Bu nedenle akıllı şehircilik çalışmaları bir bütün olarak düşünülmeli ve çalışılmalıdır.

Akıllı Şehircilik Hizmetimiz kapsamında;
  • Şehir kapsamında mevcut durum analizi ve olgunluk fizibilitesi
  • Şehir endeksi oluşturulması ve farklı şehirler ile mukayese çalışması yapılması
  • Akıllı şehir referans model analizi ve iyi uygulama örnekleri
  • Akıllı ulaşım sistemleri planlaması ve yol haritası oluşturulması konularında şehir yönetimlerine destek olmaktayız.
  • Kent için ulaşım planlama çalışmaları
  • Akıllı şehir uygulama projelerinin oluşturulması ve yol haritasının çıkarılması