İş Süreçleri Ve Takibi Otomasyonu

İş süreci otomasyonunu, verimliliği artırmayı, şeffaflığı sağlamayı ve tekrarlanabilir işlemlere uyumluluğu kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal bir dönüşüm olarak tanımlayabiliriz. Kurumlar oluşturdukları bir fiziksel dokümanı, kaydetmek, iş süreçleri veya onaylar için fiziksel bir yerden başka bir yere yönlendirmesi ihtiyacını ortadan kaldırmak için otomasyon ihtiyacı duyarlar.

İş Akış Yönetim Sisteminin Yararları
  • Ertep’in İş Akışı Yönetim Sistemi çözümü ile, tüm organizasyonel iş süreçlerinizin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonunu sağlayabilir, bu süreçleri mevcut operasyonel sistemlerle entegre edebilir, böylelikle insan hatasını minimuma indirebilirsiniz. Süreç maliyetlerinizin azalmasını sağlarken, süreçlerdeki gereksiz beklemeleri ya da zaman kayıplarını ortadan kaldırabilirsiniz. Burada elde edilen zamanın yaratmış olduğu fırsat maliyeti ise bazı süreçler için milyon dolarları bulabilir.


  • Döküman Yönetim Sistemleri
  • Kurumsal iş süreçlerinin en önemli girdilerinin/çıktılarının aslında sistem içerisinde üretilen kurumsal dokümanlar olduğunu biliyoruz. Burada ihtiyaç olan temel başarı faktörü ise bu dokümanları da organizasyonel süreçlerle entegre ederek kullanabilmemiz. Ertep’in Kurumsal Doküman Yönetim Sistemleri çözümünün güçlü entegrasyon yetenekleriyle, bu dokümanlara organizasyonun ihtiyacı olduğu zaman ilgili süreçlerin içerisinden ulaşabilirsiniz


  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Günümüzde insanlar, çoğu belgeyi basılı kağıt kullanarak değil, elektronik ortamda üretiyorlar. Elektronik ortamda üretilen bu belge ve bilgilerin yaşam döngülerinin yönetilmesi ise en büyük sorunlarımızdan biri haline geldi. Hızlı gelişen teknoloji ile birlikte bu belgelerin ve bilgilerin geçerliliği çok hızlı değişiyor ve dolayısıyla doğrulukları sorgulanabiliyor. Ertep’in İş Akışı Yönetim Sistemi çözümü bu yeteneklere de sahip olduğu için bu belgelerin hem oluşturulması hem de hayat döngülerinin yönetilmesi konusunda sizlere fayda sağlar.