İş sürekliliği Danışmanlık Hizmetleri

Ertep'in buradaki hedefi, BT başta olmak üzere; üretim, satış, dağıtım gibi iş birimlerinin, beklenmeyen durumlar karşısında dahi sürekli çalışabilmesini sağlamak.

Ertep Danışmanlık Hizmetleri, “beklenmeyen durumlar” ekseninde bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi oluşturarak; sürekliliği sağlanacak ve sağlayacak iş birimlerini belirleme, izleyecekleri yolları ve yöntemleri oluşturma, senaryolaştırma ve hazırlıkları tamamlama noktasına kadar tüm süreçte etkin rol oynar. Hizmet, finans, telekom, lojistik ve kamu sektörleri başta olmak üzere yüksek risk taşıyan tüm büyük kurumlarda iş sürekliliğini sağlamaya yönelik; BCP (Business Continuity Planning - İş Sürekliliği Planlaması), DRP (Disaster Recovery Plan - Felaket Kurtarma Planı) yaptığı gibi, BS 25999 / ISO 22301 standardına uyum süreçlerini de yönetir.

İş sürekliliğini sağlamak tüm sektörlerde ve her ölçekte şirket için zorunluluk haline gelmiştir. İş sürekliliğinizi uluslararası ISO22301 standardına uygun biçimde yönetmenizi sağlayacak yönetim sisteminizi kurmak için yanınızdayız. İş sürekliliği alanında çok sayıda büyük ölçekli uluslararası proje gerçekleştirmiş ve 14 yıldan fazla deneyime sahip bir ekip olarak işinizin sürekliliği için çalışıyoruz.