İş Süreci Otomasyonu (BPA) Nedir?

İş süreci otomasyonu (BPA – Business Process Automation), minimum insan müdahalesi ile iş süreçlerini tamamlamak için teknolojinin kullanılmasıdır. Bir iş süreci, bir ürünü müşteriye teslim etmek veya yeni bir çalışanı işe almak gibi belirli bir organizasyonel hedefi gerçekleştirmek için kullanılan bir faaliyet veya faaliyetler kümesidir.

İş Süreç Otomasyonu BPA'nın Faydaları Nelerdir?
 • İş süreci otomasyonu, verimliliği ve standardizasyonu artırır. Bu da, daha fazla üretkenlik, daha düşük maliyetler, daha yüksek gelirler ve daha iyi müşteri hizmeti dahil olmak üzere birçok iş avantajı sağlar.
 • İnsanları makinelerin daha iyi gerçekleştirebildiği, tekrarlı görevlerden kurtarmak, süreçteki adımların iyi tanımlanması, yorumların azalması ve istisnaların (insan müdahalesinin gerekli olduğu durumlar) ele alınması koşuluyla, BPA zamandan tasarruf sağlar ve hata oranlarını düşürür. Zamanında çözüm için süreç otomasyon sistemi tarafından doğru kişiler belirlenir ve ufak, el oyalayan işlerin de otomasyonu sağlanarak, çalışanların daha yüksek değerli işlere odaklanmalarını da sağlar.
 • Otomasyon yoluyla bir iş sürecini merkezileştirerek, işletmelere iş akışlarında da şeffaflık sağlar. Şirketlere, görev incelemelerinden onay sürecine kadar süreç faaliyetlerinin durumuna görünürlük sağlayan, tüm süreç adımlarını tek bir gösterge panosunda görme yeteneği sağlayan BPA yazılımları bulunur. Bu otomasyonlar, yasal düzenlemelere uyulmasını sağlayacak değişiklikleri de otomatikleştirerek kolaylaştırabilir.
 • BPA, günümüz işletmelerinin ‘dijital işletme’ olma arayışında giderek daha önemli hale geliyor. Dijital dönüşüm, teknik açıdan ele alındığında, genellikle bilginin bilgisayarda okunabilir biçimlere yani dijitale dönüştürülmesiyle başlayan ve daha sonra işletme genelinde otomasyonun bir parçası haline gelen süreç otomasyonuna büyük ölçüde bağlıdır.

 • Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) Nedir?
  Daha önce insanların gerçekleştirmesini gerektiren yüksek hacimli, tekrarlanabilir görevleri yerine getirmek için yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi yeteneklerine sahip yazılımın kullanılmasıdır. Bu görevler, sorguları, hesaplamaları ve kayıtların ve işlemlerin bakımını içerebilir.

  RPA teknolojisi, bir insan çalışanı taklit edebilen yazılım robotlarından (botlar) oluşur. RPA botları uygulamalara giriş yapabilir, veri girebilir, görevleri hesaplayıp tamamlayabilir ve ardından oturumu kapatabilir.

  Robotik Süreç Otomasyonu RPA'nın Faydaları Nelerdir?
 • Müşteri hizmeti kalitesini artırma
 • İş operasyonlarının ve süreçlerinin düzenlemelere ve standartlara uygun olmasını sağlama
 • Süreçlerin çok daha hızlı tamamlanmasını sağlama
 • Süreç verilerini dijtalleştirerek ve denetleyerek verimlilik sağlama
 • Elle yapılan ve tekrarlayan görevler için maliyet tasarrufu yaratmak
 • Çalışanların daha üretken olmasını sağlamak.