Sunucu ve Veri Depolama Çözümleri

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisayar kullanımının artması nedeni ile; gerek iş gerekse kişisel verilerimizin dijital ortamlarda saklanması ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. İhtiyaç duyulan bu verileri saklamak istediğimizde karşımıza üç çözüm çıkmaktadır.

DAS (Direct Attached Storage) Çözümleri
Bu çözümü sunan ürünler sadece bir sunucuya bağlanabilir. Bunları sistemlerimize takılı ekstra disk üniteleri olarak görebiliriz. Bu ürünler sunucularımıza SCSI veya SAS Controllerlar aracılığı ile bağlanırlar. Bu ürünlerin başlıca dezavantajı başka sunucular tarafından paylaşılamaması, başka bir sunucuya aktarılmak istendiğinde yapılan bağlantıların sökülerek diğer sunucuya transfer edilmesi gerekliliğidir.

NAS (Network Attached Storage) Çözümleri
Bu ürünler networkümüze bağladığımız ve üzerlerinde özel olarak tasarlanmış patentli işletim sistemlerinin bulunduğu dosya sunucularıdır. Bu sunucular bazı dosya iletişim protokollerinin bir veya bir kaç tanesini bir arada bulundurabilirler. NFS ve CIFS protokolleri bunların başlıcalarıdır.

Ayrıca bu sunuculara yüklenmiş olan işletim sistemleri diğer işletim sistemlerine göre daha etkin bir I/O yönetimi sağlamaktadırlar. Bu ürünlere ek kapasite kazandırmak amacı ile SCSI veya SAS controllerlar aracılığı ile DAS üniteleri takılabileceği Fiber Channel Host Bus Adapter’ler aracılığı ile aşağıda anlatacağımız SAN cihazlarına bağlanabilirler.

SAN (Storage Area Network) çözümleri
Sunucularımız bu çözümü sunan ürünlere Fiber Channel ve iSCSI teknolojilerini kullanarak bağlanabilirler. Fiber Channel teknolojisi storage ünitesinin yanı sıra fiber SAN switch ve Host Bus Adater adı verilen ve sunucularımız ile switch arasındaki bağlantıyı sağlayan ek donanımlara ihtiyaç duymaktadır. iSCSI çözümünde ise mevcut var olan networkümüz kullanılabilmektedir. SAN ürünlerinde her iki teknolojinin de kullanıldığı ürünler olduğu gibi sadece fiber channel veya iSCSI teknoljilerini kullanan ürünler de bulunmaktadır.

Veri Depolama Çözümlerinin Faydaları
  • İhtiyaç duyulan depolama alanını sunarlar.
  • Kullanılabilirlilik : SAN çözümleri diğer çözümlere göre daha fazla kullanılabilirlik zamanı sunmaktadır. Bu çözümün uygulanması ile kurumlarda verilere ulaşma sorunları minumum düzeye inmekte bu yolla iş gücü kayıplarının önüne maksimum düzeyde geçilebilmektedir. Bir saatlik bir çalışma kaybının kuruma getireceği maliyet kurumdan kuruma değişmek ile birlikte yeri geldiğinde çok büyük olabilir. Çalışılamayan zamanlarda oluşabilecek olan prestij kayıplarının değeri ise para ile ölçülemeyecek oranlara yükselebilir.
  • Performans : Bu tür ürünler performansı maksimimuma çıkartacak şekilde tasarlanmışlardır. Örneğin bir sunucuya takabileceğiniz disk sayısı sınırlı iken, bu ürünlere çok daha fazla disk ekleyebilirsiniz ve bu yolla yüksek Disk I/O performansına ihtiyaç duyan uygulamalar için gerekli performansı verebilirsiniz.
  • Yedekleme: SAN ortamlarında yedekleme imkanları daha gelişmiştir. Mevcut verilerin snapshotları alınabilir, uzak bir bölgede bulunan bir storage ile verilerin replikasyonu sağlanabilir ve bu yolla her hangi bir felaket durumunda tüm verilerimizin uzak bir lokasyonda mevcut olmasını ve kullanılabilir durumda olmasını garanti altına almış oluruz.